PagrindinisNaujienos

Naujienos

Pratęsiamas strateginio finansavimo programų atrankos konkursas

2021 m. liepos 19 d.

Atsižvelgdama į kultūros ir meno organizacijų prašymus, Lietuvos kultūros taryba pratęsia kultūros organizacijų, tarptautinių ir mėgėjų meno renginių strateginio finansavimo atrankos konkurso galutinį terminą. Paraiškos elektroniniu paštu bus priimamos iki rugpjūčio 1 d. (imtinai). 

Norėtume atkreipti kultūros organizacijų strateginio finansavimo atrankos konkurse dalyvaujančių pareiškėjų dėmesį į vieną iš kvietime nurodytų sąlygų – pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) išduotą pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, kurioje nurodyta skola negali viršyti 50 eurų sumos. Dėl Covid-19 neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai, įtraukti į VMI sudarytą sąrašą, laikomi neskolingais valstybės ir savivaldybių biudžetams bei fondams, todėl tokią pažymą jie galės gauti. Jei juridinis asmuo nėra įtrauktas į VMI sudarytą sąrašą, tuomet mokesčių mokėtojas gali pasirašyti su VMI mokestinės paskolos sutartį, kurios pagrindu nesumokėti mokesčiai taip pat nėra laikomi skola. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įstaigoms, kurios nėra įtraukos į VMI sudarytą sąrašą, mokestinės paskolos sutarties pasirašymo terminas yra 30 kalendorinių dienų. Pareiškėjams, pasirašantiems tokią sutartį su VMI, Lietuvos kultūros taryba, įvertinusi konkretų atvejį, gali pratęsti pažymos pateikimo terminą. Šis terminas gali būti pratęstas ir tais atvejais, kai pažymos pateikimas laiku negalimas dėl nuo pareiškėjų nepriklausančių aplinkybių. Teikiant paraišką VMI išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei birželio 29 dieną.

Taip pat primename, kad paraiškos visiems strateginio finansavimo atrankos konkursams priimamos tik elektroniniu paštu (konkretus el. pašto adresas nurodytas konkurso sąlygose) iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 23.59 val., vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslaugakuria naudojantis pareiškėjas negali turėti galimybės redaguoti siunčiamo dokumento po jo išsiuntimo, apie tai informuojant elektroniniu paštu (konkurso sąlygosenurodytu adresu). Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kad būtų lengviau susigaudyti konkursų sąlygose, visus planuojančius teikti paraiškas kviečiame peržiūrėti nuotolinio seminaro įrašą: 

Strateginis finansavimas ir jo kryptys

Strateginės kryptys, į kurias turi orientuotis paraiškų strateginio finansavimo programoms teikėjai, išlieka tos pačios kaip ir pastaruosius trejus metus: įvairovė, edukacija ir prieinamumas

Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo paketą sudaro 7 finansavimo programos: Tolygi kultūrinė raida, Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai, Nacionaliniai paviljonai Venecijos šiuolaikinio meno ir architektūros bienalėse, Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas, Strateginis kultūros organizacijų finansavimas, Strateginis tarptautinių renginių finansavimas, Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas. Šioms programoms kasmet vidutiniškai paskirstoma apie 7,7 mln. Eurų, arba 43 proc. Kultūros rėmimo fondo lėšų. 

Atrankos konkursas

Atrankos konkursas vyksta birželio 29–rugpjūčio 1 d. (imtinai). Paraiškos strateginių programų atrankos konkursams bus priimamos el. paštu: tarptautinių ir mėgėjų meno renginių renginiai@ltkt.lt, kultūros ir meno organizacijų, asociacijų ir skėtinių organizacijų organizacijos@ltkt.lt. Atrankos konkursų rezultatus planuojama paskelbti iki pirmojo 2022 m. kultūros projektų finansavimo konkurso paskelbimo. 

Atrankos konkurso metu bus atrinktos kultūros organizacijų, tarptautinių ir mėgėjų meno renginių, kurie bus finansuojami trejus metus, grupės. Atrinktos organizacijos ir renginių organizatoriai paraiškas kitų metų finansavimui gauti turės teikti I-ojo 2022 m. projektų finansavimo etapo konkursų metu. 

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, muzikologė Asta Pakarklytė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė dr. Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas dr. Rimvydas Laužikas, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė, etnologė dr. Aušra Žičkienė.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos