PagrindinisInformacijos apie pažeidimą nagrinėjimas LKT

Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas Lietuvos kultūros taryboje


KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS
Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Lietuvos kultūros taryboje administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus), užtikrina Lietuvos kultūros tarybos vyresnioji patarėja, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Dalia Neverdauskienė, jos nesant – Lietuvos kultūros tarybos vyresnioji patarėja Gerda Leonavičienė, o jų abiejų nesant – Lietuvos kultūros tarybos administracijos direktorė Rūta Stepanovaitė.TVARKOS APRAŠAS
Detaliau gautos informacijos apie Lietuvos kultūros taryboje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos aprašas.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Lietuvos kultūros taryboje prašome skambinti vyresniajai patarėjai, atsakingai už korupcijos prevenciją, Daliai Neverdauskienei, telefonu +370 686 75793.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos