PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2016 m. gegužės 1 d.
Paraiškos priimamos iki2016 m. birželio 1 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir meno kūrėjų  individualią kūrybinę veiklą.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Edukacinės stipendijos skiriamos kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).
Edukacinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. Stipendijos dydis - 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį.

Vertinimo kriterijai

1. Kultūros ir meno kūrėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu kultūros ir meno kūrėjui buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), jos aktualumas ir svarba konkrečios kultūros ar meno srities raidai, veiklos rezultatų sklaidos apimtis; 
2. Valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma, skirta kultūros ir meno kūrėjo paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

Vertinimo prioritetai

1.  Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
2. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai); 
3. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų); 
4. Kultūros ir meno kūrėjai, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų; 
5.  Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos; 
6. Kultūros ir meno kūrėjai, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);
7.  Kultūros ir meno kūrėjai, gyvenantys ir kuriantys ne Vilniaus mieste.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 9 ,,Dėl valstybės stipendijų meno kūrėjams“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV- 18 ,,Dėl Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Valstybės stipendijų meno kūrėjams nuostatai

Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Programą kuruoja:

Gintauta Žemaitienė
vyr. specialistė, 
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią Edukacinės stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius (jei kvietimas yra ne lietuvių kalba, kartu su kvietimu turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro)) bei pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią Edukacinės stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos