PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2016 m. gegužės 1 d.
2016 m. birželio 1 d.

Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir meno kūrėjų  individualią kūrybinę veiklą.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Edukacinės stipendijos skiriamos kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti).
Edukacinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. Stipendijos dydis - 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį.

Vertinimo kriterijai

1. Kultūros ir meno kūrėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu kultūros ir meno kūrėjui buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), jos aktualumas ir svarba konkrečios kultūros ar meno srities raidai, veiklos rezultatų sklaidos apimtis; 
2. Valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma, skirta kultūros ir meno kūrėjo paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

Vertinimo prioritetai

1.  Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
2. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai); 
3. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų); 
4. Kultūros ir meno kūrėjai, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų; 
5.  Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos; 
6. Kultūros ir meno kūrėjai, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);
7.  Kultūros ir meno kūrėjai, gyvenantys ir kuriantys ne Vilniaus mieste.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 9 ,,Dėl valstybės stipendijų meno kūrėjams“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV- 18 ,,Dėl Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Valstybės stipendijų meno kūrėjams nuostatai

Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Programą kuruoja:

Gintauta Žemaitienė
vyr. specialistė, 
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
6. Ant voko (paketo) nurodykite: „STIPENDIJOS PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
7. Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
8. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. „Smart-ID“ tapo kvalifikuoto el. parašo kūrimo įrenginiu. Tiesa, šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį, kad „Smart-ID“ turi kelis paskyrų lygius, tad norint naudotis programėle kaip el. parašo priemone, reikia turėti „Smart-ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ (angl. Smart-ID Qualified Electronic Signature) paskyrą.
Jei turite „Smart-ID Basic“, reikės atnaujinti „Smart-ID“ paskyrą (pasitikrinti, kokią „Smart-ID“ paskyrą naudojate galima telefone atsidarius „Smart-ID“ programėlę ir Meniu pasirinkus Naudotojo informacija), naudojant biometrinį tapatybės nustatymą (Svarbu: telefone turi būti NFC funkcija). Kaip tai padaryti žiūrėti video. Atnaujinus „Smart-ID“ paskyrą kartu įgysite ir kvalifikuotą elektroninį parašą, kuriuo galėsite pasirašyti dokumentus.
Pasirašant paraišką galite naudotis Dokobit, Signa WebLietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir pan. tinklalapiais (Taryba nėra susijusi ir neskatina konkrečių priemonių naudojimo).
Jei dar esate neužsiregistravę, visų pirma turėsite atlikti registraciją. Po sėkmingai atliktos registracijos, prisijungus, turite:
1. Pasirinkti pasirašomo dokumento formatą;
2. Įkelti norimą pasirašyti dokumentą;
3. Pasirašyti (vyksta parašo patvirtinimas „Smart-ID“ programėle telefone);
4. Atsisiųsti pasirašytą dokumentą ir jį išsisaugoti kompiuteryje.

Atlikus visus veiksmus Jūsų paraiška yra sėkmingai pasirašyta.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei anksčiau esate įsigiję Mobilų parašą, USB laikmeną ar pasirašote naudojant lustinę asmens tapatybės kortelę, dokumentus galite pasirašyti naudojantis ir šiomis priemonėmis, tokiu atveju „Smart-ID“ naudoti nereikia.
 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos