PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2016 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2016 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti meno ir kultūros kūrėjų individualią kūrybinę veiklą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. individualios stipendijos – iki 2 metų (mokama 600 Eur per mėnesį);
2. edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur);
3. vardinės stipendijos – iki 1 metų (mokama 600 Eur per mėnesį).

Prioritetai

Individualioms stipendijoms:

1. jauniesiems kultūros ir meno kūrėjams (asmenims nuo 18 iki 35 metų);
2. kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
3. kultūros ir meno kūrėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
4. kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Edukacinėms stipendijoms papildomai:

1. aktyvaus dalyvavimo edukacinei veiklai (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
2. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.
Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

Individualioms stipendijoms:

1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida; 
2. ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Edukacinėms stipendijoms:

1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
2. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

1. paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
2. prašymai dėl vardinės stipendijos skyrimo Kultūros ministerijai siunčiami paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomi asmeniškai arba elektroniniu paštu (patvirtinti saugiu elektroniniu parašu). Po nustatyto termino pabaigos pateikti prašymai nepriimami ir nevertinami.  

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Individualios stipendijos paraiškos forma 

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Programą kuruoja:

Gintauta Žemaitienė
vyr. specialistė
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite  „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą“.
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška pateikite privalomus dokumentus. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
4. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Neteikite perteklinių asmens duomenų. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos