PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2017 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. Individualios stipendijos – iki 2 metų (mokama 600 Eur per mėnesį);
2. Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur);

Paraiškų gauti individualią stipendiją vertinimo kriterijai:

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida;
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Paraiškų gauti edukacinę stipendiją vertinimo kriterijai:

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.

Paraiškų vertinimo prioritetai

Individualių stipendijų:

1. Jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams;
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
3. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
4. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);

Edukacinių stipendijų papildomi:

1. Aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
2. Edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai).

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius,  arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Individualios stipendijos paraiškos forma 

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite  „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą“.
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška pateikite privalomus dokumentus. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
4. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos