PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Edukacinės valstybės stipendijos

Paraiškos priimamos nuo2018 m. gegužės 1 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. gegužės 31 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti meno ir kultūros kūrėjų individualią kūrybinę veiklą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Edukacinės stipendijos (iki 3600 Eur) skiriamos kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimo veikloms, vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Paraiškų vertinimo prioritetai

1. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų).
2. Kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos.
4. Kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).
5. Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
6. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite  „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą“.
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška pateikite privalomus dokumentus. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
4. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Neteikite perteklinių asmens duomenų. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos