PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2019 m. rugsėjo 1 d.
2019 m. rugsėjo 30 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Skatinti kultūros ar meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. Individualios stipendijos – iki 2 metų (mokama 600 Eur per mėnesį).
2. Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Paraiškų vertinimo prioritetai

Individualioms stipendijoms:
1. Jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams.
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems anksčiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos.
4. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Edukacinėms stipendijoms papildomai:
1. Aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
2. Edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje.
Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Individualioms stipendijoms:
1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida. 
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Edukacinėms stipendijoms:
1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje.
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius,  arba pristatomos asmeniškai (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko pabaigos) ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Pastabos

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-530 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos dėl individualios stipendijos skyrimo forma

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
6. Ant voko (paketo) nurodykite: „STIPENDIJOS PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
7. Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
8. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. „Smart-ID“ tapo kvalifikuoto el. parašo kūrimo įrenginiu. Tiesa, šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį, kad „Smart-ID“ turi kelis paskyrų lygius, tad norint naudotis programėle kaip el. parašo priemone, reikia turėti „Smart-ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ (angl. Smart-ID Qualified Electronic Signature) paskyrą.
Jei turite „Smart-ID Basic“, reikės atnaujinti „Smart-ID“ paskyrą (pasitikrinti, kokią „Smart-ID“ paskyrą naudojate galima telefone atsidarius „Smart-ID“ programėlę ir Meniu pasirinkus Naudotojo informacija), naudojant biometrinį tapatybės nustatymą (Svarbu: telefone turi būti NFC funkcija). Kaip tai padaryti žiūrėti video. Atnaujinus „Smart-ID“ paskyrą kartu įgysite ir kvalifikuotą elektroninį parašą, kuriuo galėsite pasirašyti dokumentus.
Pasirašant paraišką galite naudotis Dokobit, Signa WebLietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir pan. tinklalapiais (Taryba nėra susijusi ir neskatina konkrečių priemonių naudojimo).
Jei dar esate neužsiregistravę, visų pirma turėsite atlikti registraciją. Po sėkmingai atliktos registracijos, prisijungus, turite:
1. Pasirinkti pasirašomo dokumento formatą;
2. Įkelti norimą pasirašyti dokumentą;
3. Pasirašyti (vyksta parašo patvirtinimas „Smart-ID“ programėle telefone);
4. Atsisiųsti pasirašytą dokumentą ir jį išsisaugoti kompiuteryje.

Atlikus visus veiksmus Jūsų paraiška yra sėkmingai pasirašyta.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei anksčiau esate įsigiję Mobilų parašą, USB laikmeną ar pasirašote naudojant lustinę asmens tapatybės kortelę, dokumentus galite pasirašyti naudojantis ir šiomis priemonėmis, tokiu atveju „Smart-ID“ naudoti nereikia.
 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos