PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2019 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2019 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Programos tikslas

Skatinti kultūros ar meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. Individualios stipendijos – iki 2 metų (mokama 600 Eur per mėnesį).
2. Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Paraiškų vertinimo prioritetai

Individualioms stipendijoms:
1. Jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams.
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems anksčiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos.
4. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).

Edukacinėms stipendijoms papildomai:
1. Aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
2. Edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje.
Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Individualioms stipendijoms:
1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida. 
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

Edukacinėms stipendijoms:
1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje.
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius,  arba pristatomos asmeniškai (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko pabaigos) ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Pastabos

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-530 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos dėl individualios stipendijos skyrimo forma

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą ataskaitos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos