PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2020 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2020 m. rugsėjo 15 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Programos tikslas

Skatinti kultūros ar meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Individualios stipendijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama 3 mėnesių laikotarpiui (skiriama 600 Eur mėnesiui ir išmokama vienu kartu).

Kitos sąlygos

Individualios stipendijos paraiškos negali teikti kultūros ar meno kūrėjai, kurie nėra atsiskaitę už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija (tiek individuali, tiek edukacinė), išskyrus, kai individualios stipendijos paraiška buvo teikta konkursui Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną, ir jai buvo skirtas finansavimas.

Paraiškų vertinimo prioritetai

1. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų (0-5).
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems anksčiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos (0-5).
3. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai, numatyta sklaida skaitmeninėje erdvėje ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida) (0-5).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida (0-55). 
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida (0-30).

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Dėl paskelbto karantino informuojame, kad paraiškos stipendijai gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Pastabos

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-1087 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas​

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos