PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Valstybės stipendijos kultūros ir (ar) meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2015 m. spalio 1 d.
Paraiškos priimamos iki2015 m. spalio 31 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Skatinti meno ir kultūros kūrėjų  individualią kūrybinę veiklą.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

1. individualios stipendijos – iki 2 metų;
2. edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių;
Mokama 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį.

Prioritetai

Individualioms stipendijoms:

1. jauniesiems kultūros ir meno kūrėjams (asmenims nuo 18 iki 35 metų);
2. kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
3. kultūros ir meno kūrėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
4. kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);
5. kultūros ir meno kūrėjams, gyvenantiems ir kuriantiems ne Vilniaus mieste.

Edukacinėms stipendijoms papildomai:

1. aktyvaus dalyvavimo edukacinei veiklai (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
2. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.
Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

1. kultūros ir meno kūrėjo ankstesnės veiklos rezultatai (jeigu kultūros ir meno kūrėjui buvo skirta stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), jos aktualumas ir svarba konkrečios kultūros ar meno srities raidai, veiklos rezultatų sklaidos apimtis;
2. valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų suma, skirta kultūros ir meno kūrėjo paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys: Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 9 ,,Dėl valstybės stipendijų meno kūrėjams“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV- 18 ,,Dėl Stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos (tiek popierinė, tiek elektroninė versijos) teikiamos Tarybai paštu arba pristatomos asmeniškai (pristatymo faktą registruojant) ant voko nurodant:

Lietuvos kultūros taryba
Stipendijos paraiška
Naugarduko g. 10
LT-01309 Vilnius

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Individualios stipendijos paraiškos forma 

Edukacines valstybės stipendijos meno ir (ar) kultūros kūrėjui mokėjimo sutartis

Individualios valstybės stipendijos meno ir (ar) kultūros kūrėjui mokėjimo sutartis

Valstybės stipendijų meno kūrėjams nuostatai

Stipendijų skyrimo kultūros kūrėjams tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

Programą kuruoja:

Gintauta Žemaitienė
vyr. specialistė
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą ataskaitos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos