PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Mobilumo stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2023 m. gegužės 3 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. gegužės 31 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Stipendijos tikslas

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes, tobulinti meistriškumą ir (ar) dalyvauti rezidencijose ir (ar) kituose renginiuose ar veiklose užsienyje. 

Stipendijos dydis ir mokėjimo trukmė

Mobilumo stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Kitos sąlygos

Paraiškų neturi teisės teikti:
1. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariai.
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose. Atkreipiame dėmesį, kad šis punktas nėra taikomas viešojo sektoriaus subjektų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, darbuotojams.
3. Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Pateikta paraiška nesvarstoma ir(ar) stipendijos neskiriamos, jei:
1. Paskutinę paraiškų teikimo dieną nuo už anksčiau gautos individualios stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos pateikimo datos nėra praėję vieneri metai.
2. Paskutinę paraiškų teikimo dieną kultūros ir meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija.
3. Mobilumo stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
4. Kultūros ir meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių. Atkreipiame dėmesį, kad šis punktas taikomas ir tuo atveju, jeigu kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos kultūros tarybos, LATGA, AGATA, kitų asociacijų ar privačių fondų, meno organizacijų, jam skirti honorarai, rezidencijų stipendijos ir pan.

Paraiškų vertinimo prioritetas

1. Stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (0-10).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Aiškiai apibrėžti veiklos tikslai ir nustatytas grafikas (0-20).
2. Mobilumo veiklos pagrindimas, veiklos sklaida ir viešinimas (0-20).
3. Mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba (0-20).
4. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida (0-30).

Galimi pareiškėjai

Teikti paraiškas stipendijoms gauti gali visi pilnamečiai Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai, o kitų valstybių piliečiai paraiškas gali teikti tuo atveju, jeigu nuolat gyvena ir kuria šalyje (turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) arba jų planuojama kūrybinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūra, jos pristatymu ir sklaida.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos stipendijai gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią mobilumo stipendijos paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus

1. Pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. 
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalo pateikti savo pareigybės aprašymą. 
3. Teikiant paraišką mobilumo stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. 
4. Kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. 

SVARBU: Pasirūpinkite, kad pridedamuose dokumentuose, kuriuos teikiate Lietuvos kultūros tarybai kartu su paraiška, nebūtų asmens duomenų, tokių kaip gimimo datos, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso ir pan.

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Pastabos

Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487  „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-496 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Mobilumo stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite  „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą“.
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška pateikite privalomus dokumentus. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
4. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Neteikite perteklinių asmens duomenų. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos