PagrindinisProjektų finansavimasFinansuoti projektai

Finansuoti projektai

III finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 12 15“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 12 02“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 11 24“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 11 16“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 11 05“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 10 23“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 10 14“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 09 17“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus 2020 08 27“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Subsidijos kultūros ir meno renginių organizatoriams, patyrusiems nuostolius atšaukus kultūros ir meno renginius ar juos perkėlus“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpsritinių projektų sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzikos sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mėgėjų meno sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografijos sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninės kultūros sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizaino sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūros sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokio sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatro sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūros sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininio meno sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldo sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailės sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirko sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo;

II finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Vilniaus apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas (II etapas)“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas: programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014 – 2020“, paprogramėje „Media““ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra““ finansavimo;

I finansavimo konkurso etapas

- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Teatras“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tarpdisciplininis menas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Šokis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Muzika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Literatūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Fotografija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dizainas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Dailė“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Cirkas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Architektūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Vilniaus apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Utenos apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Telšių apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Tauragės apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Panevėžio apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Marijampolės apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Klaipėdos apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Kauno apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Alytaus apskritis“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Ugdymas kultūra: kultūros edukacija“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Ugdymas kultūra: vaikų ir jaunimo kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Etninė kultūra“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Valstybinės reikšmės renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Projektai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) trisdešimtmečiui“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ finansavimo;
- Lietuvos kultūros tarybos sprendimas dėl kultūros programos „Kultūros paveldo projektai“ finansavimo;