PagrindinisProjektų finansavimasKultūros srities tyrimai

Kultūros srities tyrimai

2016m. Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoti tyrimai

- UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” tyrimas „Lengvatinio 9% PVM tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio viešiesiems finansams ir kultūrai analizė, identifikuojant jo tęstinumo tikslingumą arba siūlant kitokius valstybės pagalbos mechanizmus

Spauda – knygos, periodiniai leidiniai ir kita spausdinta produkcija – yra PVM objektas, jai taikomas sumažintas pridėtinės vertės tarifas1. Išskirtinis spaudos statusas siejamas su skaitymo svarba asmeniui, visuomenei, demokratijai, nacionaliniam identitetui.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti lengvatinio 9% PVM tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio sritis, aprėptį ir mastą Lietuvoje, įvertinti šios lengvatos efektyvumą ir tikslingumą, pateikti rekomendacijas dėl valstybės pagalbos šiai sričiai mechanizmo tobulinimo.

- Lietuvos kultūros politikos instituto tyrimas „Pietryčių Lietuvos moksleivių kultūros poreikių analizė ir įvertinimas

Moksleivių kultūros poreikių tyrimai buvo atliekami Pietryčių Lietuvos Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų gimnazijose. Šis regionas išsiskiria iš kitų Lietuvos regionų gyventojų tautine sudėtimi, socialiniais ir ekonominiais netolygumais. Tai lemia gyventojų bendruomenės savitą gyvenimo būdą, žmonių santykius, pilietiškumo sampratą, bendradarbiavimą su kitais Lietuvos regionais ir net ryšius su kaimyninėmis šalimis.

- Menų agentūros "Artscape" tyrimas „Lietuvos teatrų rinkodara: būklė ir rekomendacijos

Šis tyrimas – pirmasis tokio pobūdžio Lietuvoje: inicijuotas siekiant išsamiai ištirti profesionaliųjų teatrų rinkodaros bazę ir jos efektyvumą. Tyrimo autoriai didelį dėmesį skyrė tyrimo rezultatams, praktiniam jų taikymui. Dėl to sudarant tyrimo modelį siekta ne tik atlikti teatrų rinkodaros bazės analizę, bet ir pateikti praktines rinkodaros efektyvumo gerinimo rekomendacijas, pabandyti dalį jų, pasitelkiant eksperimentines intervencijas pagal programos „Kūrybinės partnerystės“ principus, praktiškai įgyvendinti.

Tyrimo objektas: Lietuvos teatrų rinkodaros bazė – funkcionuojanti rinkodaros sistema, apimanti šiuos susijusius komponentus: organizacijos požiūrį į rinkodarą, organizacinę struktūrą, žmogiškuosius ir materialius išteklius, rinkodaros tikslus, strategiją ir taktiką, pasitelkiamą rinkodaros ir komunikacijos priemonių arsenalą, pasiekiamus rezultatus.