Regioninės kultūros tarybos nario atrankos anketa

PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE Į REGIONINĖS KULTŪROS TARYBOS NARIUS1

Pretendento vardas, pavardė:
1.1. Gyvenamoji vieta:
1.2. Tel. nr.:
1.3. El. paštas:
2. Pasirinkta (-os) regioninė (-s) kultūros taryba (-os), į kurios (-ių) sudėtį yra pretenduojama
1.
3. Kultūros ar meno sritis (-ys), kuri (-ios) labiausiai atitinka turimas žinias, įgūdžius ir patirtį (pasirinkti iš nurodyto kompetencijų sąrašo arba įrašyti savo)
1.
4. Profesinė patirtis kultūros ar meno srityje
4.1. Darbo patirtis kultūros ar meno srityje
DarbovietėPareigos ir atsakomybėsLaikotarpis
NuoIki
+ Pridėti eilutę
4.2. Projektinė veikla, kūrybinių užsakymų vykdymas (nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu):
Projekto, užsakymo pavadinimas ir trumpas aprašymas (iki 200 spaudos ženklų)Atsakomybės projektinėje veikloje (projekto vadovas, kuratorius ir pan.)Projekto ar užsakymo vykdymo (jo įgyvendinimo, dalyvavimo jame ir pan.) laikotarpis
NuoIki
+ Pridėti eilutę
5. Išsilavinimas ir kvalifikacija
Baigtos studijos, kursai, mokymai ir pan.Baigimo metaiĮgyta specialybė, žinios ir pan.Įgytas kvalifikacinis laipsnis, suteiktas sertifikatas ir pan.
+ Pridėti eilutę
6. Suteiktas meno kūrėjo statusas, vadovaujantis Lietuvos respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu.
7. Žinios ir gebėjimai, padėsiantys įgyvendinti regioninės kultūros tarybos nario funkcijas: (ekspertinio vertinimo patirtis, aktyvus dalyvavimas asociacijų, skėtinių organizacijų, tarybų, darbo grupių veiklose ir kt.)
7.1. Finansavimą pretenduojančių gauti projektų ekspertinio vertinimo patirtis
Juridinis asmuo, kuriam buvo teikiamos ekspertinio vertinimo paslaugos ar kuriame buvo atliekamos ekspertinio vertinimo funkcijosEkspertinio vertinimo sritis ir trumpas jos apibūdinimasLaikotarpis
NuoIki
+ Pridėti eilutę
7.2. Vertingiausi veiklos rezultatai kultūros ar meno srityje, dalyvaujant asociacijų, skėtinių organizacijų, tarybų, darbo gupių veikloje ir kt.
8. Kita svarbi informacija
Prisekite laisvos formos motyvacinį laišką.
Anketą pateikė:
Pateikti

1 Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje formoje, Lietuvos kultūros taryba kaip duomenų valdytojas tvarko ekspertų atrankos į regioninę kultūros tarybą tikslu, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a ir c punktais bei Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo nuostatomis. Ekspertais netapusių asmenų asmens duomenys saugomi 1 metus po atrankos procedūrų pabaigos, o ekspertais atrinktų asmenų – 5 metus po eksperto kadencijos pabaigos.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos