PagrindinisSričių apžvalgos

Sričių apžvalgos

Siekdama tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus ir ieškodama efektyviausių būdų užtikrinti šių projektų įgyvendinimo stebėseną, Lietuvos kultūros taryba iniciavo Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (toliau – SAMS) sukūrimą. 

SAMS yra skirta duomenų ir informacijos apie kultūros procesus bei kultūros ir meno projektus surinkimui ir panaudojimui efektyviam, įrodymais grįstam kultūros politikos tikslų įgyvendinimui.

Įgyvendindama šią iniciatyvą, Lietuvos kultūros taryba kreipėsi į kultūros ir meno sričių ekspertus, kurie atliko 15 sričių tyrimus ir pateikė pasiūlymus kultūros ir meno projektų kokybinių vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymui. Ši medžiaga taps pagrindu leisiančiu Lietuvos kultūros tarybai stebėti kokybinį pokytį kultūros ir meno lauke – atpažinti svarbiausias konkrečios kultūros ar meno srities plėtrai aktualias veiklas, jų sukuriamus produktus ar suteikiamas paslaugas.

Remiantis 34 ekspertų atliktomis kultūros ir meno sričių apžvalgomis, buvo parengtos santraukos, kurias sudaro siūlomi kultūros ir meno sričių, jų raidos ir projektų apibrėžimai, kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai, galimų veiklų, produktų ir paslaugų sąrašai. 

Jei turite klausimų: Rūta Stepanovaitė, tel. + 370 687 75 323 , el. paštas: ruta.stepanovaite@ltkt.lt

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos