PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Rūta Kriaučiūnaitė
Tel. (8 5) 255 9376
El. paštas: ruta.kriauciunaite@ltkt.lt

Programos tikslas 

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai, Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems įsigyti kilnojamąsias kultūros vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0-10).
2. Projektams, numatantiems įsigyti unikalias ir retas kilnojamąsias kultūros vertybes (0-10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Įsigyjamų kilnojamųjų kultūros vertybių lituanistinė, meninė, istorinė ar memorialinė vertė (0-30).
2. Įsigyjamų kilnojamųjų kultūros vertybių reikalingumo Atminties institucijos rinkiniams pagrįstumas (0-20).
3. Įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekis Atminties institucijose (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).

Galimi pareiškėjai

Nacionaliniai ir respublikiniai muziejai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; valstybinės reikšmės bibliotekos; valstybės archyvai. 
Projektų, kuriais siekiama įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, galimi pareiškėjai yra nacionaliniai ir respublikiniai muziejai, kurių nuostatuose numatytas dailės bei vizualaus meno rinkinių kaupimas.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos 

1. Lėšos skiriamos tik ilgalaikio materialaus turto (kilnojamųjų kultūros vertybių) įsigijimui.
2. Administravimo, nenumatytos, paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos nefinansuojamos.
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti numatomų įsigyti kilnojamųjų kultūros vertybių nuotraukas.
4. Paraiškoje projektų vykdytojai privalo nurodyti:
4.1. kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą ir kainą;
4.2. kilnojamosios kultūros vertybės būklės aprašymą;
4.3. argumentus, kodėl kilnojamoji kultūros vertybė būtina šiai atminties institucijai bei kaip ketinama ją naudoti;
4.4. įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekį Atminties institucijose.
5. Vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms numatomoms įsigyti kilnojamosioms kultūros vertybėms, tačiau, jeigu projekto metu numatoma įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, šiems kūriniams teikiama atskira paraiška. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projekto finansavimo intensyvumas – iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.
Kitų Atminties institucijų projektų finansavimo intensyvumas – iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma

2017 m. 350 000 EUR (200 000 EUR – Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai; 150 000 EUR – Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos