PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Saulė Milerienė
Tel. (8 5) 255 9374
El. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt

Programos tikslas 

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas bei jų technologinių, istorinių ir menotyrinių tyrimų atlikimas. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems restauruoti unikalias ir labiausiai sunykusias (kritiškos ar blogos būklės) kilnojamąsias kultūros vertybes (0-10).
2. Projektams, numatantiems restauruoti kilnojamąsias kultūros vertybes, kurias planuojama skaitmeninti (0-10).
3. Projektams, numatantiems restauruoti kilnojamąsias kultūros vertybes, kurios bus eksponuojamos atnaujinamose nuolatinėse ekspozicijose, svarbiose (tarptautinėse, jungtinėse) parodose (0-10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Restauruotinų kilnojamųjų kultūros vertybių svarba nacionaliniam kultūros paveldui (0-20).
2. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda kilnojamųjų kultūros vertybių fondo būklės pagerinimui (0-20).
3. Restauravimo darbus atliksiančių specialistų kvalifikacija (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).

Galimi pareiškėjai

Muziejai, kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; Lietuvos valstybiniai archyvai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos

Vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms numatomoms restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamosioms kultūros vertybėms arba jų technologiniams, istoriniams ir menotyriniams tyrimams.
Kartu su paraiška privaloma pateikti:
1. numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) sąrašą, sudarytą restauravimo darbų eiliškumo tvarka;
2. numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) nuotraukas ir būklės aprašus (kolekcijoms galima pateikti vieną bendrą nuotrauką ir būklės aprašą; teikiant prevencinio konservavimo projektus, pridėti ir saugyklos, kurioje numatomi prevencinio konservavimo darbai, nuotrauką ir būklės aprašą);
3. restauratoriaus (restauratorių) kvalifikacijos liudijimo kopiją; 
4. tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.

Veiklos finansavimo intensyvumas

Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 800 EUR, iš Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 600 EUR.
Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projekto finansavimo intensyvumas – iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.
Kitų atminties institucijų projektų finansavimo intensyvumas – iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 

200 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos