PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Skaitmeninių kultūros objektų sklaida

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Saulė Milerienė
Tel. (8 5) 255 9374
El. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas ar skaitmenines kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei.
(Meno informacijos centras yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ir Lietuvoje veikiantis juridinis asmuo, kurio pagrindinė funkcija arba kurio padalinio pagrindinė funkcija yra kaupti ir skleisti informaciją apie profesionaliojo meno sritį Lietuvoje ir užsienyje, skatinti visuomenės domėjimąsi nacionaliniu profesionaliuoju menu bei skatinti profesionalių meno kūrėjų kūrybos tarptautinę integraciją.) 

Finansuojamos veiklos

1. Projektai, integruojantys skaitmeninius kultūros objektus į švietimo ir studijų procesus.
2. Projektai, skatinantys visuomenės kūrybiškumą bei socialinę sanglaudą.
3. Projektai, skatinantys kultūrinį turizmą bei turtinantys visuomenės laisvalaikį.
4. Projektai, skatinantys tarptautinį bendradarbiavimą skaitmeninto turinio sklaidos srityje. 

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems inovatyvių metodų bei technologijų taikymą ir išbandymą skaitmeninių kultūros objektų sklaidai (0-6). 
2. Projektams, numatantiems skaitmeninių kultūros objektų pagrindu sukurti naujas elektronines paslaugas ar produktus (0-6).
3. Projektams, skirtiems socialinės atskirties grupėms, taip pat vaikams ir jaunimui (0-6).
4. Projektams, užtikrinantiems sukurtų elektroninių paslaugų ir produktų draugiškumą vartotojams (0-6).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto kultūrinė vertė (0-46).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).
4. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0-5).
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0-5).

Kitos sąlygos

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondo) lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90% turto vertės. (Projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 14 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo.)
Projektai (esant galimybei) turi užtikrinti projekto rezultatų suderinamumą su virtualia kultūros paveldo informacine sistema „epaveldas.lt“
Teikiant paraišką būtina įvardinti skaitmeninių kultūros objektų sklaidos būdus, siūlomas naujas paslaugas ar produktus bei jiems sukurti reikalingus įrankius (esant galimybei prie paraiškos pridėti paslaugų ar produktų pavyzdžius). 
Dokumentavimo veiklos (filmavimas, fotografavimas ir pan.) šios programos lėšomis nėra finansuojamos.

Veikloms įgyvendinti numatoma suma 2017 m.

100 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos