PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros edukacija

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2015 m. rugsėjo 15 d.
2015 m. spalio 19 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje.

Finansuojamos veiklos 

1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą.
2. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti kitų visuomenės grupių kūrybinį potencialą.
3. Projektai, skirti gilinti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros ir meno procesus.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja gyventojų grupės, mažai dalyvaujančios  kultūroje (dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.), naudojamos inovatyvios auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formos (0-20).
2. Veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei, edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis kūrybos procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į realų problemų sprendimą (0-20).
3. Edukacinę programą įgyvendina kultūros ir/ar meno kūrėjai, edukatoriai turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą (0-15).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas turi aiškų planą kokiu būdu bus įtraukta tikslinė grupė (0-10).
2. Projektu įgyvendinama kultūros, meno organizacijų partnerystė su mokyklomis ar kitomis ugdymo įstaigomis, socialinės globos įstaigomis, bendruomenėmis ar ugdymo specialistais (0-10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) jų patirtis dirbant su vaikais ir jaunimu (0-10).
5. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0-5).

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

700 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos