PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai

Paraiškos priimamos nuo2017 m. vasario 9 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. kovo 14 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę. Ugdyti visuomenės bendravimo įgūdžius ir naujo turinio, efektyviai naudojantis vaizdais, garsais ir tekstais, kūrimo įgūdžius. 

Finansuojamos veiklos

Projektai, atitinkantys vieną ar kelias iš šių sąlygų, kurių metu:
1. ugdomi visuomenės gebėjimai išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač naujomis skaitmeninėmis technologijomis (pavyzdžiui, skaitmenine televizija, socialiniais tinklais), tokiu būdu užtikrinant aktyvų naujovišką dalyvavimą pilietiniame gyvenime, taip pat ugdomi gebėjimai kritiškai analizuoti ir vertinti žiniasklaidos priemonėse pateikiamą viešąją informaciją;
2. visuomenė supažindinama su visuomenės informavimo priemonių veikimo principais, žiniasklaidos turinio, komercinių pranešimų kūrimo bei jų poveikio principais;
3. visuomenė supažindinama su pavojais, susijusiais su asmens duomenų platinimu, ugdomi asmenų gebėjimai apsaugoti savo privatumą viešoje erdvėje;
4. skatinamas kritinis mąstymas, patriotinis ir pilietinis ugdymas.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Socialinės partnerystės, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo projektai (0-15).
2. Projektai, ugdantys jaunimo, vyresnio amžiaus bei socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus (0-15).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis, išliekamoji vertė ir tęstinumo užtikrinimas (0-40).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
3. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-10).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-10).

Galimi pareiškėjai

Kultūros, visuomenės informavimo, švietimo ar mokslo srityje veikiantys juridiniai asmenys, vykdantys praktinę visuomenės informavimo ar švietimo, mokymo apie visuomenės informavimo procesus veiklą.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos 

Lėšos neskiriamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui. 
Įsigyjant ilgalaikį nematerialųjį turtą, prašoma Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90% turto vertės (projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 14 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo). 

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2017 m.

100 000 EUR 

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos