PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas

Paraiškos priimamos nuo2016 m. rugsėjo 12 d.
Paraiškos priimamos iki2016 m. spalio 7 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą. 

Finansuojama veikla

Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veiklos tikslus, numatytus jos įstatuose ir sudarančios prielaidas nacionalinio meno sklaidai ir tarptautiniam kultūriniam bendradarbiavimui, formuojančios bendrą šalies meno raidą ir skatinančios menininkų mobilumą ir kūrybiškumą. Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos turi atitikti vieną ar kelias iš šių sąlygų:
1. užtikrinti meno kūrėjų tobulėjimo, nuoseklios kūrybos sklaidos ir viešinimo bei prieinamumo visuomenei galimybes (teminės konferencijos bei seminarai/asociacijos narius telkiantys renginiai: parodos, konkursai, apdovanojimai ir kt./informacijos apie asociaciją ir jos narius sklaida/atstovavimas meno kūrėjų interesams); 
2. sudaryti sąlygas jaunųjų menininkų kūrybos sklaidai ir profesiniam meistriškumui plėtoti (periodiškai pristatyti jaunųjų menininkų kūrybą, organizuoti meistriškumo kursus, seminarus, apdovanojimus ir kt.); 
3. realizuoti tarptautinius bei tarpsritinius projektus (tarptautinį bendradarbiavimą plėtojantys projektai, vizitai ir mainai, bendradarbiavimas ir projektai su kitų sričių: švietimo, socialinės apsaugos ir kt. organizacijomis); 
4. užtikrinti meno paveldo ir kultūrinės atminties išsaugojimą (informacijos apie asociacijos narių kūrybą kaupimas, skaitmeninimas, atminties išsaugojimas); 
5. užtikrinti meno kūrėjų ir jų organizacijų kūrybinės ir socialinės padėties stebėseną, statistinių duomenų kaupimą (Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme nurodytų statistinių duomenų kaupimas ir apdorojimas); 
6. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių profesinių organizacijų ar tinklų veikloje (nario mokesčiai tarptautinėms ir Lietuvos organizacijoms ar tinklams, dalyvavimas konferencijose, seminaruose ir kt. veikloje). 

Veiklos vertinimo prioritetas ir jo balas

Programoms, kurios didina kultūros ir meno matomumą visuomenėje, atstovauja meno kūrėjų interesus (0–20). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Programoje numatytos strateginės veiklos aktualumas, pagrįstumas, tęstinumas (0–30).
2. Programos kultūrinė vertė (0–20).
3. Programa skatinamas organizacijos narių profesinis meistriškumas, dalis programos veiklų skirta jauniesiems kūrėjams (0–10). 
4. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su skirtingais sektoriais ir institucijomis (0–5).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
6. Programos rėmėjų įsipareigojimai (projektų įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų (0–5).

Galimi pareiškėjai

Meno kūrėjų organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas vadovaujantis Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis skiriamas finansavimas vienai meno kūrėjų organizacijai per vienerius kalendorinius metus yra ne mažesnis nei 20 000 EUR. 

Administravimo išlaidos

Iš šios programos dalinį finansavimą gavę juridiniai asmenys administravimo išlaidoms galės skirti iki 60 % lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad iš kitų programų ir kultūros bei meno sričių finansuotų projektų administravimo išlaidoms šie juridiniai asmenys galės skirti ne daugiau nei 20 % lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.

Veiklos finansavimo ribos

2017 m. – 700 000 EUR; 2018 m. – 700 000 EUR; 2019 m. – 700 000 EUR. 

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2017 m.

700 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

 

 

 

 

Reikia pagalbos?

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos