PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Mėgėjų menas

Paraiškos priimamos nuo2017 m. vasario 9 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. kovo 14 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose. 

Finansuojamos veiklos

1. Projektai, padedantys atskleisti ir puoselėti regiono kultūrinį savitumą, sudarantys sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai, telkiantys bendruomenę, įtraukiantys į veiklą įvairias vietos gyventojų grupes.
2. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, socialinės atskirties visuomenės grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą. 
3. Leidiniai, pristatantys mėgėjų meną (knygos, monografijos, albumai, žurnalai, CD, DVD ir kt.).
4. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas konferencijose, festivaliuose.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Bendruomeniškumo skatinimas (projekte dalyvauja gyventojų grupės, ypač mažų miestelių ir kaimų, mažai dalyvaujančios kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan., naudojamos inovatyvios jų pritraukimo ir dalyvavimo projekte formos) (0-10). 
2. Vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje ir (arba) neįgaliųjų įtraukimas į tęstinę kultūrinę veiklą (0-10). 
3. Regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0-10). 

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Vykdomos mėgėjų meno veiklos kokybė (0-20).
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis (0-10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir aiškumas (0-10).
4. Projekto vadovo bei vykdytojų patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, reikalingi projektui įgyvendinti (0-10).
5. Projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių (0-10). 
6. Projekto prieinamumas ir sklaida (0-10). 

Veikloms įgyvendinti numatoma suma

71 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos