PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros edukacija

Paraiškos priimamos nuo2017 m. vasario 9 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. kovo 14 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje.

Finansuojamos veiklos

1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą. 
2. Kultūros edukacijos projektai, skirti atskleisti ir ugdyti kitų visuomenės grupių kūrybinį potencialą.
3. Projektai, skirti gilinti įvairių visuomenės grupių žinias apie kultūros ir meno procesus. 

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja gyventojų grupės, mažai dalyvaujančios kultūroje (dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan.), naudojamos inovatyvios auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formos (0-20). 
2. Veiklos yra tęstinės, orientuotos į pamatuojamą poveikį konkrečiai tikslinei grupei, edukacinei programai būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, visus įtraukiantis kūrybos procesas, projektas remiasi konkrečios tikslinės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis) ir yra orientuotas į realų problemų sprendimą (0-20).
3. Edukacinę programą įgyvendina kultūros ir/ar meno kūrėjai, edukatoriai turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti kitų kūrybinį potencialą (0-15). 

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas turi aiškų planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė grupė (0-10).
2. Projektu įgyvendinama kultūros, meno organizacijų partnerystė su mokyklomis ar kitomis ugdymo įstaigomis, socialinės globos įstaigomis, bendruomenėmis ar ugdymo specialistais (0-10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
4. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai, (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) jų patirtis dirbant su vaikais ir jaunimu (0-10). 
5. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0-5).

Veikloms įgyvendinti numatoma suma

210 000 EUR 

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos