PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas

Paraiškos priimamos nuo2017 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. spalio 2 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros ar meno srities organizacijų veiklą.

Finansuojama veikla

Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas.
Kultūros ar meno srityse efektyviai veikiančių organizacijų strateginės programos įgyvendinimas, įskaitant organizacijos išlaikymą (patalpų išlaikymas, darbuotojai) ir veiklas, numatytas jos įstatuose ir prisidedančias prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo.

Galimi pareiškėjai

Lietuvoje registruotos kultūros ar meno srities organizacijos (išskyrus meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas, ir biudžetines įstaigas), veikiančios ne mažiau nei 2 metus.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Organizacijos paskutinių dvejų metų vykdytos veiklos svarba, kokybė ir matomumas (0-20).
2. Veiklos kultūrinė ir išliekamoji vertė (0-20).
3. Organizacijos ir jos planuojamų vykdyti veiklų matomumas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (viešinimas) (0-15).
4. Veiklos sklaida (0-15).
5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0-15).
6. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
7. Organizacijos strateginio plano parengimo kokybė (0-5).

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška būtina pateikti šiuos dokumentus:

1. projekto vykdytojo įstatų kopiją;
2. projekto vykdytojo registravimo pažymėjimo kopiją;
3. juridinių asmenų registrui projekto vykdytojo pateikto praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinio, o tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas, audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kartu su auditoriaus išvada, kopiją;
4. projekto vykdytojo steigėjų arba valdybos/tarybos patvirtintą strateginių dokumentų rengimo principus atitinkantį 2018 metų strateginį planą.

Administravimo išlaidos

Iš šios programos dalinį finansavimą gavę juridiniai asmenys administravimo išlaidoms galės skirti iki 60 % lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad iš kitų programų finansuotų projektų administravimo išlaidoms šie juridiniai asmenys galės skirti ne daugiau nei 20 % lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 m.

1 200 000 EUR

Konkurso skelbimo data

2017 m. III-IV ketvirtis

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos