PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Mėgėjų menas

Paraiškos priimamos nuo2017 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2017 m. spalio 2 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose.

Finansuojama veikla

Mėgėjų menas.
1. Projektai, padedantys atskleisti ir puoselėti regiono kultūrinį savitumą, sudarantys sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai, telkiantys bendruomenę, įtraukiantys į veiklą įvairias vietos gyventojų grupes.
2. Kokybiškų vietų kūrimui (vietokūrai) skirti projektai, skatinantys  kūrybines partnerystes, bendruomenių įtraukimą,  išlaikantys  vietos identitetą.
3. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, socialinės atskirties visuomenės grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą.
4. Leidiniai, pristatantys mėgėjų meną (knygos, monografijos, albumai, žurnalai, CD, DVD ir kt.).
5. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas konferencijose, festivaliuose.

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Bendruomeniškumo skatinimas (projekte dalyvauja vietos gyventojų grupės, ypač mažų miestelių ir kaimų, mažai dalyvaujančios kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų ar pan., naudojamos inovatyvios jų pritraukimo ir dalyvavimo projekte formos) (0-20).
2. Vaikų ir jaunimo, nedalyvaujančio kultūrinėje veikloje ir (arba)  neįgaliųjų įtraukimas į tęstinę kultūrinę veiklą (0-10).  
3. Regiono savitumo ir kultūros tradicijų puoselėjimas (0-5).
4. Projektai, skatinantys  Pietryčių Lietuvos regiono gyventojų dalyvavimą kultūrinėse veiklose (0-10).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Vykdomos mėgėjų meno veiklos kokybė (0-20).
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis (0-5).
3. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
4. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0-10).
5. Projekto prieinamumas ir sklaida (0-10).  

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 m.

250 000 EUR

Konkurso skelbimo datos

2017 m. III-IV ketvirtis, 2018 m. I ketvirtis

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos