PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Tolygi kultūrinė raida

Paraiškos priimamos nuo2018 m. rugsėjo 18 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. spalio 16 d.
Kontaktinė informacijaKristina Mažeikaitė
Tel. +370 687 65 464
El. paštas: kristina.mazeikaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje. 

Finansuojama veikla

Tolygi kultūrinė raida.
Projektai, užtikrinantys tolygią kultūrinę raidą vienoje ar keliose Lietuvos apskrityse ir įgyvendinantys bent vieną iš šių tikslų: 
1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę.
2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą. 
3. Skatinti bendradarbiavimą.

Galimi pareiškėjai

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių buveinė yra registruota Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas ir atranka vykdomi vadovaujantis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“  ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis (toliau – Gairės). 
Projektų vertinimą ir atranką sudaro 2 etapai:
1. Projektų atranka Apraše nustatyta tvarka. Projektų vertinimo prioritetai ir kriterijai bei jų balai yra nurodyti Aprašo 1 priede. 
2. Apraše nustatyta tvarka atrinktiems projektams finansavimas skiriamas Gairėse nustatyta tvarka, kurios metu vertinamas tik atrinkto projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas. Atsižvelgiant į projekto sąmatos tikslingumą ir pagrįstumą, Lietuvos kultūros taryba gali priimti sprendimą dėl projektui Aprašo nustatyta tvarka rekomenduotos skirti sumos didinimo arba mažinimo iki 30 procentų. Rekomenduojamos skirti sumos mažinimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos skiriama suma visais atvejais negali sudaryti mažiau kaip 50 procentų pareiškėjo iš Kultūros rėmimo fondo prašomų skirti lėšų sumos.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m. I kvietime

3 000 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos