PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2018 m. rugsėjo 18 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. spalio 16 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. +370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – renginiai), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną,  tęstinumą, skatinti kultūros / meno raidą Lietuvoje, užtikrinti tvarų jų  finansavimą.

Finansuojama veikla

Renginių parengiamieji ir įgyvendinimo darbai.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 4LKT-5(1.3E) „Dėl tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka  atrinktų renginių projektų vykdytojai.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25). 
2. Renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0–20).
3. Renginio prieinamumo didinimas (0–15).
4. Renginio edukacinės veiklos (0–15).
5. Renginio vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, lėšų pritraukimas, veiklų planas) (0–15).
6. Renginio viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) būtina pateikti šiuos dokumentus:
1. renginio veiklų planą;
2. pagrindinių renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 psl.);
3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.

Teikiant paraišką, renginio veiklų planas skaitmeninėje laikmenoje turi būti įrašytas atskirame excel formato faile.

Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti vadovaujantis Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 4LKT-5(1.3E) „Dėl tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašu. 

Kitos sąlygos

1. Sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto vykdytojas turi turėti nuolat pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu. Sutarties su buhalteriu ar buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu kopija pateikiama Tarybai iki sutarties pasirašymo. 
2. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba  renginio viešinimo planą, kuriame numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje ir informacinėje medžiagoje. Suderintas renginio viešinimo planas yra sudėtine sutarties dalis.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2019 m.

1 200 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Renginio veiklų planas (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos