PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra

Paraiškos priimamos nuo2015 m. vasario 9 d.
Paraiškos priimamos iki2015 m. vasario 23 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) plėtrai šalyje, pristatyti jų pasiekimus šalyje ir užsienyje, skatinti jų veiklos tarptautiškumą ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant kurti inovatyvius produktus ar paslaugas. Skatinti KKI  inovacijų (technologinių ir netechnologinių) taikymą ir diegimą.

Finansuojamos veiklos

1. Lietuvoje rengiami KKI projektai (festivaliai, mugės, konferencijos, konkursai, kūrybinės dirbtuvės ir panašaus pobūdžio projektai), kurių metu pristatomi atitinkamos kūrybinių industrijų srities geriausi Lietuvos arba Lietuvos ir užsienio valstybės (-ių) pasiekimai, skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas bei projekte dalyvaujančių juridinių ir/ar fizinių asmenų verslumas, sąlygojamas srities kūrybos produktų įsiliejimas į Lietuvos ir/ar užsienio valstybės (-ių) rinką bei pridėtinės vertės kūrimas. 
2. Lietuvos KKI produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, festivaliuose, madų šou, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.
3. Kompetencijų KKI srityje kėlimas (mokymai, seminarai, dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, konferencijose ir panašaus pobūdžio projektuose), siekiant skatinti/kurti kultūros ir kūrybos srities inovacijas, ieškant sąsajų tarp kultūros ir kitų sričių (nacionaliniu ir tarptautiniu mastu).
4. Inovatyvių KKI produktų ar paslaugų kūrimas, inovacijų (technologinių ir netechnologinių) taikymas ir diegimas.
5. Projektai tinklaveikos ir tarpsektorinio KKI bendradarbiavimo formavimui (bendrų KKI organizacijų, asociacijų, klasterių kūrimas ir jų veiklos stiprinimas), siekiant kurti inovatyvius produktus ir paslaugas.
6. Kultūros ir kūrybinių inovacijų vystymas ir diegimas švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų sektoriuose, siekiant didinti kultūros ir meno prieinamumą visuomenei. 

Prioritetinės sritys

Architektūra, dizainas, naujosios medijos, vizualieji ir scenos menai. 

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto kūrybiškumas ir inovatyvumas (0-30).
2. Projekto komercinis ir / arba eksporto potencialas, indėlis į tvarią plėtrą (0-30).
3. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija jungiant kūrybinius ir verslo gebėjimus, kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).
5. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų  (0-10).

Veiklų finansavimo intensyvumas

Didžiausias leistinas projekto finansavimo intensyvumas gali siekti iki 75 procentų. 

Pastabos

Nefinansuojami kino srities gamybos projektai.

Veikloms įgyvendinti numatoma suma 2015 m.

3 000 000 Lt (868 860 EUR).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos