PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje

Paraiškos priimamos nuo2019 m. gegužės 15 d.
Paraiškos priimamos iki2019 m. liepos 1 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.

Finansuojama veikla

Nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje. 
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 17-oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2019 m. ir įgyvendinti projektą 2020 m.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė idėja (0–50);
2. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–50).

Galimi pareiškėjai

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos

Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu. 
Projekto ekspozicija turi būti adaptuota įgyvendinimui Italijos karinio jūrų laivyno 42-ame sandėlyje (toliau – Patalpos) (Patalpų planai ir nuotraukos). Jei Patalpos yra netinkamos projekto meninės idėjos įgyvendinimui, projektas, pateikus argumentus, gali būti įgyvendintas ir kitose juridinio asmens pasirinktose patalpose (tokiu atveju siūloma, kad ekspozicijos plotas neviršytų 200 m²).
Projektų konkursui juridinis asmuo turi pateikti: 
1. užpildytą paraiškos formą;
2. išsamią informaciją apie projekto idėją, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotiną techninę įrangą ir kitas priemones ir įrangą;
3. ekspozicijos, pritaikytos patalpoms, brėžinį / eskizą;
4. informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;
5. projekto įgyvendinimo veiksmų planą;
6. informaciją apie juridinio asmens architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas;
7. projekte dalyvaujančio (-ių) menininko (-ų) kūrybines biografijas;
8. duomenis apie projekto kuratorių (-ius);
9. duomenis apie projekto komisarą; 
10. pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
11. užpildytą viso projekto sąmatos formą (jei projektas įgyvendinamas Patalpose, projekto sąmatoje juridinis asmuo turi numatyti 50 000 Eur patalpų nuomai ir su tuo susijusioms išlaidoms);
12. informaciją apie papildomus finansavimo šaltinius projektui įgyvendinti (pridėti projekto rėmėjų rašytinius įsipareigojimus su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Projekto finansavimo ribos

Iki 28 000 Eur 2019 m.
Iki 146 000 Eur 2020 m.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Lietuvos nacionalinio paviljono Venecijos bienalėje patalpų planai ir nuotraukos

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos