PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2019 m. gegužės 15 d.
2019 m. birželio 12 d.
Lina Lagunavičienė
Tel. +370 698 26657
El. paštas: lina.lagunaviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, sudarant  palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei ugdyti visuomenės pagarbą autorių teisėms ir gretutinėms teisėms ir nepakantumą neteisėtam kūrinių naudojimui.

Finansuojama veikla

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

1. Interneto platformų, svetainių ir kitų internetinės prieigos priemonių, suteikiančių visuomenei teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, kūrimas, įdiegimas ir palaikymas. Taip pat veiklos, kuriomis prisidedama prie vartotojams patogios, skirtingų kūrybinių sričių turinį apimančios platformos sukūrimo.
2. Reikšmingą kūrinių segmentą apimantis kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo monitoringas (stebėsena), kurio rezultatai naudojami stabdyti neteisėtą panaudojimą, neteisėto panaudojimo problemos viešinimui ir prevencijai. 
3. Aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų aktualiais autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais organizavimas, mokslinių tyrimų ar studijų, skirtų aktualiems autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimas. 
4. Edukacinių veiklų, skirtų kelti mokytojų kvalifikaciją autorių teisių ir gretutinių teisių temomis, ugdyti moksleivių/ studentų ir jaunųjų kūrėjų sąmoningumą autorių teisių ir gretutinių teisių temomis bei stiprinti jų gebėjimus efektyviai disponuoti savo kūrybinės veiklos rezultatais, organizavimas ir įgyvendinimas. 
5. Analitinių ir šviečiamojo pobūdžio straipsnių, radijo ir televizijos laidų, vaizdo klipų ir kitų visuomenės informavimo priemonių, kuriomis skatinamas teisėtas ir (arba) smerkiamas neteisėtas kūrinių naudojimas, ugdoma pagarba autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugai, sukūrimas ir viešas paskelbimas žiniasklaidos priemonėse.
6. Įvairūs kiti inovatyvūs autorių teisių gynimo tematikos projektai.  

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektu vystomi tęstiniai, modernūs autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modeliai, reikšmingi literatūros, mokslo ir meno kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir skaitmeninės rinkos kūrimui (0–5).
2. Projekte numatyti moksliniai tyrimai ir studijos, kurių išvados ir pasiūlymai sudarytų sąlygas tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos teisinį reguliavimą ir praktinį įgyvendinimą arba projekte numatyta vykdyti kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo monitoringą (stebėseną), kurio rezultatai tiesiogiai naudojami stabdyti neteisėtą panaudojimą, neteisėto panaudojimo problemos viešinimui bei prevencijai (0–5).
3. Projektu užtikrinama projekto dalyvių/ visuomenės įtrauktis (0-5). 
4. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir/ar institucijomis (0-5).
5. Projektas skirtas mokytojų kvalifikacijos autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais kėlimui, vaikų ir jaunimo  ugdymui autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais ir/ar meno programose studijuojantiems jauniesiems menininkams, siekiant stiprinti jų sąmoningumą autorių ir gretutinių teisių srityje bei ugdyti jų praktinius gebėjimus disponuoti savo kūrybinės veiklos rezultatais (0–5).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas skatina autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudarant palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei plėtojant teisėtą autorių teisių ir gretutinių teisių rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius, ugdo visuomenės pagarbą autorių ir gretutinėms teisėms bei nepakantumą neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui (0–30).
2. Projekto originalumas, numatomi rezultatai, projekto veiklos rezultatų tvarumas ir tęstinumas (0–20).
3. Projekto išliekamoji vertė autorių teisių ir gretutinių teisių sistemos tobulinimui (0–10).
4. Projekto tikslinių grupių ir projekto veiklų geografinė aprėptis (0–5).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas  (0–5).
6. Projekto vykdytojų patirtis vykdant panašaus pobūdžio projektus ir reputacija saugant autorių teises ir gretutines teises (0–5).

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys, išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2019 m.

575 538 EUR. (Lėšų šaltinis numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje)

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas

Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos