PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2020 m. sausio 31 d.
2020 m. vasario 28 d.
Violeta Bogucevičienė
Tel. (8-5) 255 9348
El. paštas: violeta.boguceviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas
1. Istorinės ir kultūrinės atminties (asmenybių, reikšmingų istorinių/kultūrinių įvykių, vietų, švenčių) gaivinimo, saugojimo ir perdavimo projektai. 
2. Tradicinės kultūros puoselėjimo, regiono/vietos tradicijų formavimo ir sklaidos projektai.
3. Projektai, kuriuose aktyvuojama įvairių meno sričių sąveika, pilietiškumo skatinimas, mokymosi visą gyvenimą palaikymas.
4. Projektai, kuriantys naujas kultūrinio turizmo formas (kultūriniai maršrutai, kultūros ir kitų sričių (gastronomijos, gamtos ir kt.) jungtis ir kt.), pratęsiantys regiono/vietos turizmo sezoną, į veiklas įtraukiantys įvairias įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis, įveiklinantys kultūros objektus.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20).
2. Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30). 
3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20). 
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10). 
5. Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

Galimi pareiškėjai

Panevėžio apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Panevėžio apskričiai nustatyta kvotos dalis

Proporcingai projektams įgyvendinti prašomai sumai.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos