PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Paraiškos priimamos nuo2020 m. sausio 31 d.
Paraiškos priimamos iki2020 m. vasario 28 d.
Kontaktinė informacijaRita Obukaitė
Tel. +370 687 08 307
El. paštas: rita.obukaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė 
1. Projektai, kurie įtraukia gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyčius, auditorijų plėtrą, naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimą.
2. Iniciatyvos, kurios orientuotos į inovacijas, tarpsritiškumą, kokybiškų ir nuolat atsinaujinančių, kultūros ir (ar) meno paslaugų, kūrybinių industrijų kūrimą, edukacines veiklas, susijusias su vietos atminties pažinimu ar puoselėjimu.
3. Projektai, siekiantys įtraukti įvairias socialines grupes, pasitelkiant kultūros ir (ar) meno profesionalus, švietimo ir (ar) aukštojo mokslo ir atminties institucijas, verslininkus ir (ar) tarptautines patirtis.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto atitiktis prioritetui (0–40).
2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir jų svarba kultūros ar meno srities raidai (0–30).
3. Projekto veiklų viešinimas ir projekto rezultatų sklaida (0–10).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
5. Projekto vadyba (vadovo ir komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

Galimi pareiškėjai

Klaipėdos apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Klaipėdos apskričiai nustatyta kvotos dalis

40 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas

Ekspertų darbo reglamentas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos