PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2020 m. rugsėjo 21 d.
Paraiškos priimamos iki2020 m. spalio 19 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. + 370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų (toliau – organizacijos) veiklų ir (ar) kūrybinių programų įgyvendinimą.

Finansuojama veikla

Organizacijų veiklos ir (ar) kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos tikslus, numatytus jos įstatuose, tarptautinius susitarimus ir įsipareigojimus bei prisidedančios prie atstovaujamos kultūros ir (ar) meno srities raidos ir jaunųjų kūrėjų ir (ar) mokslininkų potencialo realizavimo; vykdančios profesionaliojo meno sklaidą, didinančios kultūros ir (ar) meno prieinamumą; įgyvendinančios vietos bei tarptautinį bendradarbiavimą; užtikrinančios organizacijos narių meistriškumo ir kūrybiškumo skatinimą, jų kūrybinio palikimo išsaugojimą bei duomenų apie narius (leidžiančių atlikti narių ir jų organizacijos kūrybinės bei socialinės padėties stebėseną) kaupimą ir sisteminimą, organizacijos veiklos atskaitomybę nariams ir visuomenei, taip pat veiklos, prisidedančios prie teisingo apmokėjimo nariams už kūrybą ir jos sklaidą. 

Galimi pareiškėjai

Organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 

1. Organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų indėlis į kultūros ir (ar) meno srities raidą (0–35);
2. Organizacijos narių interesų atstovavimas ir meistriškumo skatinimas (0–25);
3. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15);
4. Organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, lėšų pritraukimas, veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas) (0–15);
5. Viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) privaloma pateikti šiuos dokumentus:

-  organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų planą;
- organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai);
- organizacijos narių sąrašą, nurodant asmens vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamą vietą (savivaldybę), meno ar kūrybinės veiklos sritį;
- organizacijos įstatus.

Teikiant paraišką išvardinti dokumentai turi būti pateikti PDF formato faile.

Kitos sąlygos

1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis organizacijų nario mokestis Lietuvos meno kūrėjų asociacijai nėra finansuojamas.
2. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) organizacijos veiklų viešinimo planą, kuriame kartu yra numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Suderintas organizacijos renginio viešinimo planas yra sudėtine sutarties dalis.
3. Organizacija kartą per metus turi pristatyti nariams ir užtikrinti visuomenei prieigą prie metinės veiklos ir faktiškai patirtų išlaidų (nurodant taikytas kultūros produktų prieinamumo skatinimo strategijas, narių skaičiaus dinamiką, geografinę aprėptį ir finansavimo dalį, skirtą organizacijos narių kūrybinės veiklos apmokėjimui) ataskaitų.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2021 m.

1 250 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Organizacijos narių sąrašas
Organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas
Kriterijų balų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos