PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis kultūros organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2020 m. rugsėjo 21 d.
Paraiškos priimamos iki2020 m. spalio 19 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacijos), prisidedančių prie bendros Lietuvos kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Finansuojama veikla

Organizacijų vykdomų veiklų įgyvendinimas.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 

1. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
2. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–20).
3. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15).
4. Edukacinės veiklos (0–15).
5. Viešinimo strategija (0–10).
6. Organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, lėšų pritraukimas, veiklų planas) (0–15).

Galimi pareiškėjai

Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 4LKT-6(1.3 E) „Dėl Kultūros organizacijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka atrinktos organizacijos.

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos veiklų planą;
2. organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai);
3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.

Teikiant paraišką, organizacijos veiklų planas skaitmeninėje laikmenoje turi būti įrašytas atskirame excel formato faile.

Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti vadovaujantis Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 4LKT-6(1.3 E) „Dėl Kultūros organizacijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintu  Kultūros organizacijų atrankos tvarkos aprašu.

Kitos sąlygos

1. Sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto vykdytojas turi turėti nuolat  pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu. Sutarties su buhalteriu ar buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu kopija pateikiama Tarybai iki sutarties pasirašymo.
2. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija turi turėti bent 2 nuolat  pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko).
3. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba organizacijos viešinimo planą, kuriame kartu numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje ir informacinėje medžiagoje. Suderintas organizacijos viešinimo planas yra sudėtine sutarties dalis.
4. Atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir organizacijos sutarimu sutarties pasirašymo ar jos galiojimo metu gali būti nustatomos papildomos sutarties sąlygos dėl organizacijos įgyvendinamų veiklų.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2021 m.

2 200 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)
Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)
Organizacijos veiklų planas (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)
Prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos