PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2020 m. lapkričio 3 d.
2020 m. gruodžio 1 d.
Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. (8 5) 2559375
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie kultūros ir kūrybinių industrijų eksporto apimčių augimo. Stiprinti KKI organizacijų bendradarbiavimą ir KKI asociacijų veiklą bei plėtrą. 

Finansuojama veikla

Kūrybinių industrijų kuriamų produktų ir (arba) paslaugų (įskaitant videožaidimus ir multimediją) inicijavimas, kūrimas ir pirminės stadijos (idėjų generavimo, investicijų pritraukimo, įvedimo į rinkas ir pan.) vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant populiarinimui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 

1. Projektu inicijuojamo, kuriamo ar vystomo kūrybinių industrijų produkto ir (arba) paslaugos potenciali ekonominė vertė (0–30).
2. Projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20).
3. Projekte pasitelkiamų kūrybinių industrijų dalyvių kvalifikacija ir (arba) patirtis panašaus pobūdžio projektuose (0–20).
4. Projektu iniciuojamo, kuriamo ar vystomo produkto ir (arba) paslaugos viešinimo planas (0–10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
6. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0–10).

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys registruoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse;
Juridiniai asmenys registruoti kitoje nei Lietuva ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) privaloma pateikti projekto verslumo strategiją.
2. Kultūros rėmimo fondo lėšomis skiriamas finansavimas projektui yra nedidesnis nei 16 000 Eur.
3. Šios programos lėšomis finansuojamas atlygis už kūrybinį darbą, atlygis už gamybos darbus (programavimo, dizaino, maketavimo, vertimo, redagavimo paslaugos ir pan.), kelionės išlaidos, apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai, įrangos nuoma,  viešinimo paslaugos, spaudos paslaugos, transportavimo išlaidos, administravimo, nenumatytos išlaidos.
4. Nefinansuojamas meno kūrinių sukūrimas, jų rodymas gastrolėse, parodose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūrybinių rezidencijų, mokslo projektai, projektai nekuriantys ekonominės vertės.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2021 m.

100 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Projekto verslumo strategija
Projektų teikimo gairės
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos