PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014 – 2020“, paprogramėje „Kultūra“

Paraiškos priimamos nuo2020 m. lapkričio 16 d.
Paraiškos priimamos iki2020 m. gruodžio 14 d.
Kontaktinė informacijaNedas Šideika
Tel. +370 687 63 988
El. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramių „Kultūra“ ir „Media“ projektuose.

Finansuojama veikla

Finansuojami projektai, įgyvendinantys visas šias sąlygas:

1. dėl jų įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba su projekto/platformos koordinatoriumi;
2. finansavimo paraišką teikia Lietuvoje registruoti programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų/platformų koordinatoriai arba bendraorganizatoriai/platformų nariai.

 

Finansavimas skiriamas 2021 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Finansuojama iki 80 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto/platformos koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.
2. Finansuojama iki 60 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto bendraorganizatoriaus/ platformos nario išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.

Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, visiems pareiškėjams skiriama jų prašoma lėšų suma (atitinkanti 1 ir 2 punktų nuostatas) arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos sumažinamos vienoda procentine išraiška. Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) pasilieka teisę keisti finansavimo dydį ar neskirti finansavimo pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas.

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto/platformos koordinatorius privalo pateikti sutarties su Europos Komisija dėl projekto, kuriam prašoma finansavimo, kopiją ir mandatą.
2. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto bendraorganizatorius/platformos narys privalo pateikti susitarimo su projekto/platformos koordinatoriumi kopiją ir mandatą.
3. Kartu su paraiška programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projekto/platformos koordinatorius ar bendraorganizatorius/platformos narys privalo pateikti visų savo vykdomų projekto veiklų išlaidų sąmatą, (t. y. viso projekto laikotarpio išlaidų sąmatą).
4. Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 1875 Eur, iš Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1500 Eur.
5. Literatūros vertimų projektai ir Europos tinklų veikla iš šios programos lėšų nefinansuojami.    

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų dalinio finansavimo gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektų/platformų koordinatoriai ir bendraorganizatoriai/ platformų nariai.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2021 m.

400 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos