PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2021 m. kovo 31 d.
2021 m. balandžio 29 d.
Rita Obukaitė
Tel. +370 687 08307
El. paštas: rita.obukaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių kūrimas
1. Tradiciniai etnokultūros (įskaitant mėgėjų meną) projektai (renginiai, šventės, festivaliai, simpoziumai), darantys įtaką rajono ir regiono įvaizdžiui, etnokultūriniai mainai, bendradarbiavimas, edukacinės veiklos, skirtos Alytaus apskrities kultūros ir meno asmenybėms pagerbti/įamžinti.
2. Projektai, kurie aktualizuoja ir saugo vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo objektus, etnokultūros iniciatyvas, prisidedančias prie Alytaus apskrities vietos identiteto formavimo.
3. Kultūrinių kelių sukūrimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo projektai bei kultūros paveldo objektų, tiesiogiai susijusių su kultūros kelių programa, išsaugojimo, populiarinimo, kultūrinio turizmo skatinimo, projektai.
4. Etnokultūrinio švietimo projektai, kuriais siekiama užtikrinti tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą. Projektai skatinantys naujų kūrybinių formų paiešką ir šiuolaikiškų, kokybiškų etnokultūros iniciatyvų atsiradimą.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto atitiktis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams (0–15).
2. Meninė ir (ar) kultūrinė vertė atsižvelgiant į finansuojamą veiklą, projekto idėjos inovatyvumas, aktualumas ir pagrįstumas (0–30).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
4. Projekto veiklų prieinamumas, rezultatų tvarumas, sklaida bei viešinimas (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

Galimi pareiškėjai

Alytaus apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis  Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Alytaus apskričiai nustatyta kvotos dalis

40 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos paštu Lietuvos kultūros tarybai, adresu Naugarduko g. 10, Vilnius).
5. Visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos