PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Marijampolės aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Kūrybinių iniciatyvų skatinimas
1. Projektai, orientuoti į aktualių, šiuolaikinių, kokybiškų ir nuolat atsinaujinančių kultūros ir (ar) meno paslaugų kūrimą ir jų sklaidą.
2. Projektai, užtikrinantys bendradarbiavimą tarp organizacijų savivaldybės teritorijoje, tarp savivaldybių su kitų šalies regionų ir (ar) tarptautiniais partneriais. 
3. Projektai, skatinantys bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno ir bendruomeninio (mėgėjų) meno kūrėjų.
4. Projektai, įtraukiantys vietos gyventojus (nurodant aiškiai apibrėžtą tikslinę auditoriją: jaunimas, socialinės atskirties grupių asmenys, skirtingų amžiaus grupių asmenys ir pan.) į aktyvią kūrybinę ir (ar) edukacinę veiklą.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–30).
2. Bendradarbiavimo ir partnerystės intensyvumas (0–20).
3. Projekto veiklų prieinamumas, visuomenės informavimas, sklaida ir rezultatų viešinimas (0–15).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).

Galimi pareiškėjai

Marijampolės apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750,00 Eur.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Marijampolės apskričiai nustatyta kvotos dalis

60 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos