PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaAneta Kairis
Tel. +370 615 92 034
El. paštas: aneta.kairis@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas
1. Vietos kultūrinį, istorinį palikimą, paveldo objektus aktualizuojantys projektai, ugdantys pasididžiavimą savo gyvenama aplinka.
2. Atminties institucijų ir jų partnerių kūrybiniai, edukaciniai projektai, aktualizuojantys vietos istorinį palikimą.
3. Projektai, įtraukiantys vietos bendruomenę į kūrybinį procesą, kūrybinėmis, kultūrinėmis priemonėmis gerinantys gyvenamos aplinkos kokybę ir (ar) pritaikantys viešąsias erdves kultūrinėms veikloms, kūrybiškam laisvalaikiui, pažinimui skatinti. 
4. Tradiciniai, tęstiniai renginiai, įtraukiantys bent trijų Kauno apskrities ar Lietuvos savivaldybių dalyvius (dalyvaujančius projekto veiklose).
5. Kultūrinio pažintinio turizmo skatinimo projektai.
6. Kultūrinio švietimo projektai, skatinantys aktyvų įsitraukimą į kūrybinį procesą ir (ar) tradicinių amatų centrų edukacinės priemonės, skirtos vietos bendruomenės užimtumui ir verslumui skatinti.
7. Etninės kultūros (gyvąją tradiciją) puoselėjantys projektai.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–20).
2. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).
3. Projektas prisideda prie kultūros paveldo objektų atvėrimo ir prieinamumo visuomenei, įveiklinimo, skatinant kultūrinį turizmą (0–5).
4. Projekto aktualumas vietos bendruomenei (0–25).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

Galimi pareiškėjai

Kauno apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Kauno mieste registruotus juridinius asmenis.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750,00 Eur.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Kauno apskričiai nustatyta kvotos dalis

40 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos