PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Kauno aps. prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaAneta Kairis
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje.

Finansuojama veikla

Gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas
1. Jungtiniai skirtingų kultūros ir meno sričių projektai, organizuojami bent dviejų organizatorių ir (ar) įgyvendinami bent dviejose Kauno regiono savivaldybėse.
2. Kultūrinio pažinimo (sklaidos, populiarinimo, viešinimo, pristatymų ir pan.) projektai.
3. Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei, kūrybinių dirbtuvių, vietos bendruomenės kultūrinio lavinimosi ir pažinimo veiklos.
4. Kūrybiško laisvalaikio projektai, organizuojami vietos kultūros ir (ar) gamtos paveldo pažinimui, įtraukiantys kelių vietos bendruomenių narius, mažinantys sezoniškumo problemą.
5. Profesionalaus meno sklaidos projektai, organizuojami bent trijų kultūros srityje veikiančių partnerių (iš kurių vienas – profesionalaus meno atstovas).

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).
2. Projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–20).
3. Projekto idėja inovatyvi, numatomi originalūs, anksčiau nenaudoti problemos sprendimo būdai (0–10).
4. Planuojami projekto veiklų rezultatai, jų poveikis tikslinei grupei, bendruomenei, regionui (0–30).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

Galimi pareiškėjai

Kauno apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Kauno mieste registruotus juridinius asmenis.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750,00 Eur.

Prioritetui įgyvendinti numatoma Kauno apskričiai nustatyta kvotos dalis

40 procentų.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos