PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: kūrybinės bendruomenių iniciatyvos

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel. +370 687 65 947
El. paštas: greta.sumine@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant šioms bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines programas ir kt.).

Finansuojama veikla

Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos
Įvairių kultūros ir meno sričių (taip pat tarpsritiniai) festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt. skirti tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjų įtraukimui į kūrybinę veiklą, skatinti jų kūrybiškumą ir saviraišką.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, mažinantiems kultūrinę, socialinę, skaitmeninę ir (arba) informacinę atskirtį (0–20).
2. Projektams, skatinantiems aktyvų ir įtraukiantį bendradarbiavimą su konkrečiai apibrėžta bendruomene (ar jų grupe), meno mėgėjais (0–20).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai 

1. Projektu įgyvendinamų iniciatyvų aktualumas ir reikšmė apibrėžtai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjams (0–20).
2. Partnerystė su kitomis kultūros ir (arba) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–10).
3. Projekto veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir šių veiklų prieinamumo didinimas (0–10).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

Galimi pareiškėjai

1. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys.
2. Juridiniai asmenys, registruoti kitoje nei Lietuva Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m. 

250 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos