PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kvalifikacijos kėlimas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaJurga Naraškevičiūtė
Tel. + 370 687 61 619
El. paštas: jurga.naraskeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti nuoseklų kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą visuomenei.

Finansuojama veikla

Kvalifikacijos kėlimas
1. Tikslingi nevyriausybinio ir privataus sektoriaus vadybinės kvalifikacijos tobulinimo projektai, pagrįsti konkrečios tikslinės grupės poreikiais ir orientuoti į realių problemų sprendimą.
2. Visų kultūros ir meno kūrėjų bei kultūros ir meno organizacijų žinių apie sutelktinių finansavimo platformų suteikiamas galimybes pritraukti lėšas savo veiklai didinimas. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte sprendžiami realūs projekto dalyviams ir/ar jų organizacijoms kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų ir produktų kokybe bei kultūros prieinamumu visuomenei (0–20).
2. Projektui būdingas tikslingas, reflektyvus, interaktyvus, nuosekliai dokumentuotas, įtraukiantis mokymosi procesas (0–30). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas turi aiškius dalyvių atrankos kriterijus ir procedūras, užtikrinančias motyvuotą, tikslingą ir pamatuojamą dalyvavimą mokymosi procese (0–10).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija ir patirtis vykdant kvalifikacijos kėlimo veiklas, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–30).

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai turi atitikti bent vieną iš trijų sąlygų:
1. Juridiniai asmenys organizuojantys darbuotojų mokymąsi darbo vietoje ir bendradarbiaujantys su išorės partneriais.
2. Juridiniai asmenys, turintys patirties kurti ir organizuoti tęstinį, į pokytį orientuotą darbuotojų mokymosi procesą.
3. Juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (arba vykdantys projektą kartu su įstaiga, turinčią teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžiui, švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).

Kitos sąlygos

Kartu su paraiška privaloma pateikti planuojamą Kvalifikacijos kėlimo programą (laisvos formos), kurioje nurodomas pavadinimas, pagrindinės temos, trukmė akademinėmis valandomis, pagrindiniai metodai/ veiklos, tikslinė nevyriausybinio ir (arba) privataus sektoriaus auditorija, dalyvių skaičius grupėje, auditorijos pritraukimo planas, numatytas poveikis tikslinei grupei ir matavimo metodika.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m.

70 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos