PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros paveldas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaNelda Bagdonavičiūtė
Tel. +370 620 46 634
El. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. 

Finansuojama veikla

Kultūros paveldas 
1. Informacijos apie Lietuvos kultūros paveldą sklaida įskaitant sklaidą naudojant informacines technologijas.
2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas, Europos Tarybos Europos kultūros kelių, Europos Komisijos Europos paveldo ženklo iniciatyvos.
3. Projektai, aktualizuojantys UNESCO sąrašuose esantį Lietuvos paveldą ir jo vertybes, ir prisidedantys prie gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo materialaus kultūros paveldo srityse.
4. Kultūros kelių projektai:
4.1. projektai, sudarantys sąlygas aktualizuoti keliems regionams reikšmingą istorijos ir kultūros paveldą, įtraukiantys turimus kultūrinius išteklius – festivalius, šventes, parodas, muges ir kitus panašaus pobūdžio renginius, suburiantys biudžetinių kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų sričių partnerių tinklą ir besiremiantys moksliniais tyrimais;
4.2. regioniniai projektai su mažiausiai vienos kaimyninės šalies (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos, Ukrainos) institucijomis, ieškant vienijančių tautas ir kultūras vardiklių;
4.3. bendri regionų kultūros įstaigų ir/ar bendruomenių užsienyje projektai, aktualizuojantys regionams reikšmingą istorijos ar kultūros paveldą ir skatinantys kultūrinį turizmą.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kurie atitinka UNESCO vertybines nuostatas, susijusias su  paveldo išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms, skatinančias dialogą su vietos bendruomenėmis bei pagarbą joms, darnų vystymąsi, sąmoningumą ir UNESCO vietovių bei vertybių didesnį žinomumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą (0–10).
2. Projektams, skatinantiems sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo ir švietimo sektorių (0–10).
3. Projektams, taikantiems inovatyvias kultūros paveldo aktualizavimo ir sklaidos priemones (0–10).
4. Projektams, skatinantiems bendruomenių, įskaitant lietuvių bendruomenes užsienyje, įsitraukimą į kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto metu vykdomos veiklos aktualumas kultūros paveldo išsaugojimui (0–25).
2. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių organizacijų ir/ ar institucijų (0–10).

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m.

145 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos