PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida

Paraiškos priimamos nuo2021 m. lapkričio 12 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. gruodžio 10 d.
Kontaktinė informacijaAneta Kairis
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo projektus.

Finansuojama veikla

Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida
Programos „Globali Lietuva“ idėjos kultūros srityje sklaida, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kuriuos inicijuoja ir (arba) įgyvendina užsienyje gyvenantys lietuviai (0–20).
2. Projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie programos „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimo: lietuvybės išsaugojimo ir (arba) Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos kultūros ir meno profesionalų dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir socialiniais ryšiais (0–30).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Projekto veiklų prieinamumas užsienio lietuvių bendruomenių nariams (0–10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10).

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys registruoti Lietuvoje arba kitoje ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ir užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos. Užsienio lietuvių organizacija suprantama kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių.

Kitos sąlygos

Ne Lietuvos Respublikoje registruotas projekto vykdytojas su paraiška privalo pateikti registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad juridinis asmuo įsteigtas ir įregistruotas, bei jo vertimą į lietuvių kalbą.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m.

150 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Pavyzdinė paraiškos forma

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos