PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“

Paraiškos priimamos nuo2022 m. sausio 17 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. kovo 18 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projektų dalinio finansavimo gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projektų/platformų koordinatoriai ir bendraorganizatoriai/ platformų nariai.

Finansuojama veikla

Finansuojami projektai, įgyvendinantys visas šias sąlygas:
1. dėl jų įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba su projekto/platformos koordinatoriumi;
2. finansavimo paraišką teikia Lietuvoje registruoti programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projektų/platformų koordinatoriai arba bendraorganizatoriai/ platformų nariai.

Finansavimas skiriamas 2022 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Finansuojama iki 80 procentų Lietuvoje registruoto programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projekto/platformos koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. 
2. Finansuojama iki 60 procentų Lietuvoje registruoto programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projekto bendraorganizatoriaus/ platformos nario išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. 

Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, visiems pareiškėjams skiriama jų prašoma lėšų suma (atitinkanti 1 ir 2 punktų nuostatas) arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos sumažinamos vienoda procentine išraiška – paraiškoms netaikomas ekspertinis vertinimas. Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) turi teisę keisti finansavimo dydį ar neskirti finansavimo pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas.

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021– 2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projekto/ platformos koordinatorius privalo pateikti sutarties su Europos Komisija dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją arba Europos Komisijos sprendimo apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją. 
2. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021– 2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projekto bendraorganizatorius/ platformos narys privalo pateikti susitarimo su projekto/platformos koordinatoriumi kopiją ir mandatą arba Europos Komisijos sprendimo apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją. 
3. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021– 2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projekto/platformos koordinatorius ar bendraorganizatorius/ platformos narys privalo pateikti visų savo vykdomų projekto veiklų išlaidų sąmatą, (t. y. viso projekto laikotarpio išlaidų sąmatą). 
4. Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 1875 Eur, iš Tarybos lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1500 Eur. 
5. Literatūros vertimų projektai, Europos tinklų veikla iš šios programos lėšų nefinansuojami. 
6. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos 2022 m. sausio 1 d.– gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m.

500 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos