PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“

Paraiškos priimamos nuo2022 m. sausio 17 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. vasario 28 d.
Kontaktinė informacijaAgnė Silickaitė
Tel. +370 686 75 793
El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ projektuose ar platformose.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas dėl programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projektų dalinio finansavimo gali teikti tik juridiniai asmenys, programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projektų vykdytojai ar bendraorganizatoriai.

Finansuojama veikla

ES programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projektai užsitikrinę finansavimą iš Vaizdo žaidimų vystymo, Kino festivalių, Kino edukacijos, Patekimo į rinkas, Mokymų, Filmų platinimo atrankinės, Filmų platinimo automatinės, Europos kūrinių populiarinimo internete finansavimo schemų bei „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramės „Media“ Talentų ir įgūdžių, Auditorijos plėtros ir kino edukacijos, Inovatyvių priemonių ir verslo modelių, Mugių ir tinklaveikos finansavimo schemų ir įgyvendinantys visas šias sąlygas: 
1. Dėl projekto įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba gautas sprendimas iš Europos Komisijos dėl finansavimo veiklai skyrimo.
2. Finansavimo paraišką Tarybai teikia Lietuvoje registruoti programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projekto vykdytojai ar bendraorganizatoriai. 

Finansavimas skiriamas 2022 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Finansuojama iki 80 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021– 2027“ paprogramių „Media“ projekto vykdytojo išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. 
2. Finansuojama iki 60 procentų Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021– 2027“ paprogramių „Media“ projekto bendraorganizatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo. 

Atsižvelgiant į biudžeto galimybes, visiems pareiškėjams skiriama jų prašoma lėšų suma (atitinkanti 1 ir 2 punktų nuostatas) arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos sumažinamos vienoda procentine išraiška – paraiškoms netaikomas ekspertinis vertinimas. Taryba turi teisę keisti finansavimo dydį ar neskirti finansavimo pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas.

Kitos sąlygos

1. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projekto koordinatorius privalo pateikti finansavimo sutarties su Europos Komisija dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją arba Europos Komisijos sprendimo apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją. 
2. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projekto bendraorganizatorius privalo pateikti susitarimo su projekto koordinatoriumi kopiją ir mandatą arba Europos Komisijos sprendimo apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją. 
3. Kartu su paraiška programų „Kūrybiška Europa 2014– 2020“ ir Kūrybiška Europa 2021–2027“ paprogramių „Media“ projekto vykdytojas arba bendraorganizatorius privalo pateikti visų savo vykdomų projekto veiklų išlaidų sąmatą, (t. y. viso projekto laikotarpio išlaidų sąmatą). 
4. Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 1875 Eur, iš Tarybos lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1500 Eur. 
5. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos 2022 m. sausio 1 d.-gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2022 m.

200 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos