PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą. 

Finansuojama veikla

Kultūros ir meno sklaida
Kultūros ir meno sklaidos projektai (parodos, festivaliai, leidiniai, publikacijos ir kt. sklaidos formos).

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems pristatyti ir populiarinti Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbius šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų (0–10).
2. Projektams, numatantiems pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0–10).
3. Projektams, numatantiems Lietuvoje pristatyti užsienio šalyse saugomas kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Projekto inovatyvumas ir patrauklus pristatymas žiūrovams (0–10).
3. Projektu skatinama visuomeninių organizacijų ir/ ar institucijų partnerystė ir/ ar tarptautinis bendradarbiavimas (0–10).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
5. Projekto vadyba (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos) (0–20).

Galimi pareiškėjai

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla yra susijusi su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; kitos kultūros įstaigos, kuriose veikia bibliotekos kaip juridinių asmenų, turinčių teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūriniai padaliniai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/ muziejų asociacijos.

Kitos sąlygos

Kartu su paraiška privaloma pateikti:
1. Tarybos pirmininko nustatytos formos parodos arba kito sklaidos renginio koncepciją.
2. Parodos arba kito sklaidos renginio rengėjų kvalifikaciją įrodančius gyvenimo aprašymus ir darbų sąrašus.
3. Tarptautinių parodų projektams prie paraiškos būtina pateikti su užsienio partneriu (–iais) pasirašytą ketinimų protokolo arba sutarties kopiją.
4. Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

450 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos