PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: „Globali Lietuva“ idėjų sklaida

Paraiškos priimamos nuo2022 m. rugsėjo 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. spalio 7 d.
Kontaktinė informacijaAneta Kairis
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo projektus.

Finansuojama veikla

„Globali Lietuva“ idėjų sklaida
Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 (toliau – „Globali Lietuva) idėjų kultūros srityje sklaida, skatinant diasporos kultūros iniciatyvas. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie  „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimo: užsienio lietuvius vienijančios tautinės tapatybės puoselėjimo ir diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą.  (0–35).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–25).
2. Projekto veiklų prieinamumas diasporos bendruomenių nariams (0–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (0–10). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos).  

Galimi pareiškėjai

Užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios diasporos organizacijos. Diasporos organizacija suprantama kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių.

Kitos sąlygos

Ne Lietuvos Respublikoje registruotas projekto vykdytojas su paraiška privalo pateikti registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad juridinis asmuo įsteigtas ir įregistruotas, bei jo vertimą į lietuvių kalbą.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

150 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
Pavyzdinė paraiškos forma

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos