PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: muziejų kolekcijų mobilumas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. lapkričio 15 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. gruodžio 13 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojamos veiklos

Muziejų kolekcijų mobilumas
Muziejų kolekcijų mobilumo projektai (parodos), kurių tikslas - sudaryti sąlygas regionų gyventojams susipažinti su aukštos meninės vertės nacionalinio ar tarptautinio lygmens muziejinėmis parodomis.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems regionuose pristatyti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0–20). 
2. Projektams, numatantiems Lietuvos regionuose pristatyti užsienio šalyse saugomas kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektu skatinama nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų partnerystė ir/arba tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio muziejais (0–30). 
2. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20). 
3. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10). 
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

Galimi pareiškėjai

Muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla yra susijusi su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida.

Kitos sąlygos

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Tarybos lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės. 

Kartu su paraiška privaloma pateikti: 

1. Su partneriu (-iais) pasirašytos bendradarbiavimo sutarties arba ketinimų protokolo kopiją; 
2. Užpildytą Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintą parodos koncepcijos formą; 
3. Parodos rengėjų kvalifikaciją įrodančius gyvenimo aprašymus ir darbų sąrašus.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). 
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

250 000 Eur (Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos, pažangos priemonės 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ lėšos).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma
Lietuvos kultūros tarybos administrujamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Lietuvos kultūros tarybos administrujamomis lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos