PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvos

Paraiškos priimamos nuo2023 m. kovo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. balandžio 3 d.
Kontaktinė informacijaRamunė Stakutė
Tel. +370 687 65 947
El. paštas: ramune.stakute@ltkt.lt

Programos tikslai

1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. Siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas konkrečioje apskrityje ir (arba) praplėsti kultūros infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų įvairovę.
2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą. Siekiama kurti apskrities kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių miestų ir miestelių formavimąsi, aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius į apskritį bei kurti apskrities identiteto komunikavimo priemones, panaudojant kultūros ir meno veiklas.
3. Skatinti bendradarbiavimą. Siekiama skatinti kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą šalies viduje: tarp apskričių ir (arba) savivaldybių (įskaitant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), ir (arba) tarptautinį bendradarbiavimą: su esamais užsienio partneriais ir (arba) užmezgant naujus kontaktus. Šiuo bendradarbiavimu siekiama plėtoti profesionaliojo meno bei bendruomenių projektų sklaidą ir (arba) kultūros ir meno vadybos praktikas, rengiant bendrus projektus.

Finansuojama veikla

Kūrybinės iniciatyvos
1. Skirtingų kultūros ir meno sričių jungtiniai projektai, apimantys naujų netradicinių meno formų paieškas, skirti atskleisti ir ugdyti įvairių visuomenės grupių kūrybinį potencialą, skatinantys bendradarbiavimą tarp institucijų, organizacijų, individualių kūrėjų, atstovaujančių atskirus regiono rajonus, apjungiantys profesionalųjį ir mėgėjų meną.
2. Įvairių kultūros ir meno sričių (taip pat tarpsritiniai) festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt., skirti tam tikrai bendruomenei (ar jų grupei), meno mėgėjų įtraukimui į kūrybinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą ir saviraišką.
3. Profesionaliojo meno projektai ir jų sklaida regione, didinant profesionaliojo meno prieinamumo galimybes.
4. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo projektai, formuojantys jauno asmens vertybines nuostatas, platų kultūrinį akiratį, ugdantys komunikacinius, meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, prigimtinį kūrybiškumą, šiose veiklose dalyvaujant profesionaliems menininkams (ar jų kolektyvams), kultūros darbuotojams, iškilioms šalies ir regiono asmenybėms.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto iniciatyvų aktualumas ir reikšmė konkrečiai bendruomenei, ar jų grupei (0–30).
2. Bendradarbiavimas su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (0–15).
3. Veiklų pristatymas tikslinei auditorijai ir jų sklaida (0–15).
4. Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

Galimi pareiškėjai

Šiaulių apskrityje registruoti juridiniai asmenys.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750,00 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos