PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

Paraiškos priimamos nuo2023 m. balandžio 17 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. gegužės 16 d.
Kontaktinė informacijaLina Žilytė
Tel. + 370 612 65 908
El. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslai

Skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą, ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą̨ neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui.

Finansuojama veikla: Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

1. Reikšmingą skaičių vartotojų turinčių teisėtų muzikos, filmų, literatūros ir meno kūrinių sklaidos skaitmeninių platformų vystymas ir pildymas nauju nacionaliniu turiniu, finansuojant nacionalinių kūrinių sklaidą, atlyginimą autoriams.
2. Kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo stebėsena, duomenų rinkimas, sisteminimas, autorių teises pažeidžiančių interneto svetainių analizė, kurios rezultatai naudojami stabdyti neteisėtą turinio naudojimą,  problemos viešinimui ir prevencijai.
3. Mokslo ir studijų institucijų (universitetų, kolegijų ir mokslinių tyrimų institutų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų aktualiais autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais organizavimas, mokslinių ir taikomųjų tyrimų, studijų ar metodinių priemonių, skirtų aktualiems autorių teisių ir gretutinių teisių reguliavimo, įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimas, parengimas ir sklaida. Būtinos sąlygos: tyrimų, studijų ar metodinių priemonių praktinio pritaikymo planas; konferencijų, seminarų, tyrimų, studijų ar metodinių priemonių medžiagai suteikta neribota vieša prieiga.
4. Projektai, skirti kelti mokytojų,  bibliotekininkų ir teisėsaugos institucijų pareigūnų kvalifikaciją autorių̨ teisių ir gretutinių teisių temomis, bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, bibliotekomis ir (ar) mokytojus, bibliotekas vienijančiomis organizacijomis, teisėsaugos institucijomis.
5. Edukacinės medžiagos formaliojo ir neformaliojo švietimo  veikloms rengimas, integruojant į šias veiklas autorių teisių ir gretutinių teisių temas ir gerinant tokių veiklų kokybę.  Būtina sąlyga – neribota edukacinės medžiagos vieša prieiga.
6. Projektai, skirti mokyti autorius gauti finansinę grąžą už jų kūrinių naudojimą (sutarčių sudarymas, licencijų suteikimas, kūrinių reklama bei sklaida). 
7. Socialinės reklamos ir kitų priemonių, kuriomis skatinamas teisėtas ir (arba) smerkiamas neteisėtas kūrinių naudojimas, sklaida plačiajai visuomenei ar tikslinėms visuomenės grupėms panaudojant tam tinkamiausias priemones (žiniasklaida, kino teatrai, koncertų arenos, internetinės platformos ir kitos visuomenės informavimą užtikrinančios priemonės).
8. Mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su intelektinės nuosavybės apsaugos srityje dirbančiomis įmonėmis projektai, kurių tikslas yra organizuoti mokymus mažoms bei vidutinėms įmonėms ir pradedančioms veiklą įmonėms (startuoliams) apie autorių ir gretutinių teisių apsaugą.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto veiklų atitiktis programos tikslams (0 - 30).
2. Projekto rezultatų tvarumas, tęstinumas, išliekamoji vertė (0–20).
3. Projekto rezultatų viešas prieinamumas projekto tikslinei grupei ir visuomenei (0–20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).
5. Projekto komandos kvalifikacija  vykdant panašaus pobūdžio projektus (0 - 10).

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys, išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000,00 Eur.
3. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

694 899,00 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos 2.14 - 2.16 p. yra techninė klaida. Šiuose paraiškos papunkčiuose nurodyti metai atitinka 2023-2025 metus.

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos